INFORMACJE


– Instytut Techniki Budowlanej dysponuje innowacyjnym, w skali Europy, Laboratorium Badań Ogniowych


Instytut Techniki Budowlanej jest największą jednostką badawczą budownictwa w Polsce, rozpoznawalną na rynku europejskim i światowym. Dzięki ciągłym inwestycjom w infrastrukturę rozszerza zakres oferowanych badań i ekspertyz. W Instytucie działa Zakład Badań Ogniowych, w którym eksperci analizują właściwości pożarowe wyrobów budowlanych. dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, kierownik Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej mówi: “Dzięki […]

– Czym jest energia geotermalna i jak można ją wykorzystać? Wyjaśniają eksperci Państwowego Instytutu Geologicznego


Energia geotermalna pozyskiwana zarówno z głębszych, jak i płytszych warstw Ziemi zyskuje coraz większą popularność. Odnawialne źródła energii przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 oraz pyłów i szkodliwych gazów przeciwdziałając tym samym negatywnym skutkom zmian klimatu oraz zanieczyszczeniu powietrza. Zasoby ciepła bądź chłodu, którą możemy pozyskać z płytkich warstw skorupy ziemskiej nazywamy geotermią niskotemperaturową.Państwowy Instytut […]

– W Polsce marnuje się prawie 5 mln ton żywności rocznie, zbadał to Instytut Ochrony Środowiska.


PROM – to pionierski projekt badawczy, w ramach którego m.in. zbadano ile żywności marnuje się w Polsce, w całym łańcuchu rolno-żywnościowym. dr inż. Sylwia Łaba z Instytutu Ochrony Środowiska mówi: “Jesteśmy na finiszu tego projektu […] Projekt składa się z dwóch faz. Fazy badawczej i fazy wdrożeniowej. Tego typu badania nie były wcześniej realizowane w […]

– Jak działa Shripm? Maszyna do badania czasu.


Historii Ziemi i kształtujących ją procesów nie sposób opisać bez odniesienia do osi czasu. Przez lata badacze tworzyli stratygrafię zajmując się ustalaniem wieku i przyczyn rozmieszczenia skał w skorupie ziemskiej uwzględniając pozycję warstw skał i obecności skamieniałości przewodnich. Do tej pory biostratygrafia pozostaje niezawodną metodą na określenie wieku w wielu skałach osadowych. W przypadku skał […]

Ochrona przed wirusami. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy


Współczesny świat to epoka poważnych zagrożeń biologicznych i chemicznych. Pod koniec 2019 roku w Chinach pojawił się nowy wirus pochodzenia zwierzęcego: SARS-Cov-2 atakujący drogi oddechowe. Wkrótce sparaliżował społeczeństwa wielu państw; również Polski. W obronie przed wirusem Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy sprawdza jakość środków ochrony indywidualnej; masek, rękawiczek czy fartuchów ochronnych.

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian