SPOTY RADIOWE


Odkrywajmy możliwości internetu! W ramach działania 3.1 POPC “Działania szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych” można składać wnioski o dofinansowanie projektów na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Więcej na stronie www.cppc.gov.pl

Odkrywajmy możliwości internetu! W ramach działania 3.1 POPC działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych we współpracy ze związkami, stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi uniwersytetu trzeciego wieku, mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów wspierających korzystanie z internetu i e-usług publicznych. Wnioski można składać do 2 lutego 2016 roku. Więcej na stronie cppc.gov.pl Kampanię współfinansuje unia Europejska w ramach POPC.

Otwórzmy cyfrowe drzwi zasobom administracji i nauki! Do końca lutego 2016 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 23.1 POPC “Udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. Więcej na stronie www.cppc.gov.pl

Otwórzmy cyfrowe drzwi zasobom administracji i nauki! Do końca lutego 2016 roku przedstawiciele uczelni, instytucji naukowych, administracji rządowej i urzędów wojewódzkich mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 23.1 POPC “Cyfrowe udostepnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Więcej na stronie www.cppc.gov.pl Kampanię współfinansuje Unia Europejska w ramach programu Polska Cyfrowa.

Przedsiębiorco telekomunikacyjny złóż wniosek o dofinansowanie w ramach działania 1.1 POPC “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wszystkiego dowiesz się na stronie www.cppc.gov.pl

Jesteś przedsiębiorcą telekomunikacyjnym? Chcesz pozyskać dofinansowanie w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach? Złóż wniosek. Informacje o naborach i szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów znajdziesz na stronie www.cppc.gov.pl Kampanię współfinansuje Unia Europejska w ramach programu Polska Cyfrowa.

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian