Przyroda, Turystyka, Rolnictwo


Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Innowacje mikrobiologiczne.


Jednym z kluczowych przedsięwzięć Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego jest projekt „SeCuRe”, który wspiera rozwój innowacji mikrobiologicznych, poprzez specjalistyczną infrastrukturę badawczą i aplikacje integrujące bazy danych. Występują: dyrektor IBPRS prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel i sekretarz naukowy IBPRS dr hab. inż. Marek Roszko.

70-lecie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie!


Historia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie rozpoczęła się w XVIII wieku, kiedy patron uczelni postulował o nauczanie rolnictwa na poziomie akademickim w Polsce.  Występują:  rektor – prof. dr hab. inż. Sylwester Tabor, prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak Florkiewicz, prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego […]

Państwowy Instytut Geologiczny – Badania Bałtyku – technologia Lidar


Morze Bałtyckie posiada coraz większe znaczenie dla rozwoju Polski. Przestrzeń morska jest szczególnie cenna zarówno ze względu na aspekt ekonomiczny jak i przyrodniczy. Warunkiem lepszego wykorzystania potencjału Bałtyku. Jest dokładne rozpoznanie budowy geologicznej, strefy brzegowej oraz dna morskiego. Jest to jeden z priorytetowych kierunków działania Państwowego Instytutu Geologicznego realizowany w oddziale Geologii Morza w Gdańsku. […]

Instytut Ochrony Środowiska


PROM – to pionierski projekt badawczy, w ramach którego m.in. zbadano ile żywności marnuje się w Polsce, w całym łańcuchu rolno-żywnościowym.

Polska Akademia Nauk. Kongres Międzynarodowy dot. środowiska wodnego


Woda to zdrowie i życie. Ludzie, rośliny i zwierzęta nie mogą istnieć bez wody. Zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska powodują, że z roku na rok zmniejsza się ilość i jakość wody pitnej w wielu regionach na świecie. Polska Akademia Nauk, Instytut Geofizyki PAN i SGGW zorganizowały VI Europejski Kongres poświęcony badaniom nad środowiskiem wodnym. Występują: […]

PSG Państwowa Służba Geologiczna


Geologia jest obecna niemal w każdej dziedzinie gospodarki, a w wielu odgrywa kluczową rolę. Zrównoważony wzrost gospodarczy wymaga ciągłych dostaw energii, surowców mineralnych i wody. Szeroko pojęta działalność geologiczna, poparta wiedzą, dostarcza informacji w tym zakresie.

Polska Akademia Nauk: “6th IAHR Europe Congress: Hydro-Environment Research and Engineering – No Frames, No Borders”


Środowisko wodne to największe środowisko życia na naszej planecie. Działalność człowieka, zmiany klimatu czy zanieczyszczenia przyczyniają się do jego stałej degradacji dlatego potrzeba ciągłych badań naukowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które nie tylko ocalą naturę, ale też poprawią jej stan. Polska Akademia Nauk za dwa lata zorganizuje: „6th IAHR Europe Congress: Hydro-Environment Research and Engineering – […]

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian