Przyroda, Turystyka, Sport


Kartografia


Cała wiedza o budowie geologicznej Polski dla wielu pokoleń badaczy jest przedstawiona na mapach geologicznych. Odwzorowanie budowy geologicznej powierzchniowej i wgłębnej – jest warunkiem racjonalnego zarządzania środowiskiem.

Narodowe Archiwum Geologiczne


Prowadzenie prac geologicznych, zwłaszcza poszukiwawczych i rozpoznawczych, ze złożami surowców mineralnych, ale także realizacje takich inwestycji jak linie drogowe i kolejowe, farmy wiatrowe, lotniska, budynki mieszkalne czy centra handlowe wymagają wiedzy geologicznej. Informacja geologiczna to podstawa dla wielu przedsięwzięć gospodarczych. Można ją pozyskać w Narodowym Archiwum Geologicznym.

Badania Bałtyku – technologia Lidar


Morze Bałtyckie posiada coraz większe znaczenie dla rozwoju Polski. Przestrzeń morska jest szczególnie cenna zarówno ze względu na aspekt ekonomiczny jak i przyrodniczy. Warunkiem lepszego wykorzystania potencjału Bałtyku. Jest dokładne rozpoznanie budowy geologicznej, strefy brzegowej oraz dna morskiego. Jest to jeden z priorytetowych kierunków działania Państwowego Instytutu Geologicznego realizowany w oddziale Geologii Morza w Gdańsku.

Muzeum Geologiczne zaprasza!


Muzeum Geologiczne zaprasza! Niesamowite minerały, skały, skamieniałości!

Instytut Geofizyki PAN – lider w obszarze nauk o Ziemi


Please enable JavaScriptplay-sharp-fill LinkEmbedCopy and paste this HTML code into your webpage to embed. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa i administracyjna, międzynarodowe projekty, innowacyjne metody badawcze i specjalistyczna aparatura. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk jest liderem w obszarze nauk o Ziemi.

Ocalić klimat – konferencja Polskiej Akademii Nauk


Topniejące lodowce, ekstremalne zjawiska pogodowe, zagrożenia dla flory i fauny – klimat Ziemi zmienia się. Polska Akademia Nauk, francuskie Krajowe Centrum Badań Naukowych (CNRS) oraz Papieska Akademia Nauk zorganizowały konferencję: „Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society”. Wydarzenie odbyło się w Katowicach.

Walka ze smogiem; konferencja Polskiej Akademii Nauk


Nawet w 6 milionach polskich domostw, spala się węgiel i biomasę, najczęściej wykorzystując przestarzałe kotły, których udział w zanieczyszczaniu powietrza wynosi ponad 90%. Smog może zagrażać zdrowiu i życiu.

Polska Akademia Nauk: “Congress Hydro-Environment Research and Engineering” 2020


Środowisko wodne to największe środowisko życia na naszej planecie. Działalność człowieka, zmiany klimatu czy zanieczyszczenia przyczyniają się do jego stałej degradacji dlatego potrzeba ciągłych badań naukowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które nie tylko ocalą naturę, ale też poprawią jej stan. Polska Akademia Nauk za dwa lata zorganizuje: „6th IAHR Europe Congress: Hydro-Environment Research and Engineering – […]

Prokarton: Przykładowa Lekcja Ekologii dla uczniów klas II i III


W jaki sposób uczyć dzieci o ochronie środowiska i segregacji odpadów, żeby zajęcia nie były nudne i żeby dzieci zapamiętały przyswajaną wiedzę? Fundacja Prokarton przygotowała scenariusz przykładowej lekcji ekologii dla uczniów klas II i III. Ze scenariusza mogą korzystać wszystkie szkoły.

Stadion Bawarski


Stadion Bawarskiego klubu FC Augsburg na pierwszy rzut oka wygląda jak każdy inny stadion piłkarski, ale to tylko pierwsze wrażenie. Pod płytą kryje się wiele nowinek technologicznych. Do funkcjonowania stadion wymaga ogromnej ilości energii. Na meczach w zimie często trzeba pozbyć się śniegu na boisku przy użyciu podziemnego systemu ogrzewania.