Kultura, historia i Społeczeństwo


100 lat. Od Biskupa Polowego do Ordynariatu.


W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyły się uroczystości 100 lecia Biskupstwa Polowego w Polsce. 5 lutego 1919 roku Papież Benedykt XV mianował Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej Stanisława Galla – pierwszym Biskupem Polowym.

Clico wspiera Film Spring Open


350 uczestników, 50 wykładów i sprzęt warty ponad milion Euro. Plenery Film Spring Open przebiegały pomyślnie dzięki technologicznemu wsparciu firmy Clico.

Ordynariat Polowy Wojska Polskiego uczcił pamięć Arcybiskupa Stanisława Galla


Duszpasterz pełen poświęcenia i człowiek niezłomny – ksiądz Arcybiskup Generał Dywizji Stanisław Gall. Pierwszy Biskup Polowy Wojska Polskiego i późniejszy administrator apostolski Archidiecezji Warszawskiej. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbył się ponowny pochówek Arcybiskupa Galla w asyście honorowej Wojska Polskiego z uczestnictwem przedstawicieli najwyższych władz państwowych i kościelnych.

Polska Akademia Nauk. Nagroda Medalu. im. Tadeusza Kotarbińskiego 2017


Polska Akademia Nauk Przyznała Nagrody Medalu im. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania. Wśród laureatów 2017 znaleźli się: Ewa Błaszczyk, trener Adam Nawałka z drużyną, prof. Stanisław Sudoł.

IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny


W Białymstoku odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Ponad pół tysiąca specjalistów w dziedzinie edukacji i wychowania debatowało jak żyć według wartości.

35 lat Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego


Polskie Towarzystwo Pedagogiczne świętuje 35-lecie działalności. PTP skupia – specjalistów w zakresie pedagogiki oraz praktyków w dziedzinie oświaty i wychowania. Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Badań Edukacyjnych – European Educational Research Association, i Światowego Towarzystwa Badań Edukacyjnych – World Education Research Association. Funkcję przewodniczącej pełni profesor Joanna Madalińska- Michalak.

Pallotynki- Centrum Misyjne: Kongo, Rwanda, Ukraina


Centrum Misyjne Pallotynek troszczy się o siostry misjonarki z Kamerunu, Rwandy i Konga oraz ich dzieła, a także o placówki na Ukrainie, Białorusi i w Rosji. Św. Wincenty Pallotti, rozwój misji uważał za jedno z najważniejszych dzieł założonego przez siebie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, którego częścią są Siostry Pallotynki.

Reportaż “Migająca obsługa klienta”


Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego nałożyła na wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych obowiązek zapewnienia udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Dzięki nowym przepisom zyskają także osoby głuche. Dostawcy usług w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia są zobowiązani wprowadzić w około 500 biurach obsługi klienta, urządzenia umożliwiające połączenie na żywo z tłumaczem polskiego języka migowego lub […]

Prace Aleksandra Gierymskiego w Muzeum Narodowym


120 obrazów, szkice i rysunki Aleksandra Gierymskiego. Prawie cała spuścizna po artyści jest prezentowana na wystawie Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzieła, poza tymi które są własnością Muzeum Narodowego, wypożyczone zostały z wielu prywatnych kolekcji i innych muzeów. Gierymski jest uznawany za prekursora realizmu.

Przedwojenny Pan Tadeusz


Pan Tadeusz w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego, to dzieło z 1928 roku. Była to największa przedwojenna polska produkcja filmowa. Budżet filmu przekroczył pół miliona złotych, podczas gdy dobry samochód kosztował 2,5 tysiąca. W czasie drugiej wojny światowej kopie filmu zostały wywiezione z Polski, a ich znaczna część zaginęła. Filmoteka Narodowa zrekonstruowała to niezwykłe dzieło.