Innowacje i technologie


Centrum Ceramiki powstało przy Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie


40 milionów złotych. To inwestycja w ceramikę. Ale ceramika to nie tylko nie tylko naczynia. To także materiały budowlane, szkło, technologia kosmiczna, technologia dla elektroniki, komputery i układy scalone. Budynek Centrum Ceramiki powstał specjalnie dla badań materiałów i ceramiki. Zaprojektowany został przez kierownika projektu prof. Mirosława Handke, by spełniał wszelkie normy dla laboratoriów chemicznych i […]

Centrum Badań nad Innowacjami, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II


W Białej Podlaskiej powstało Centrum Badań nad Innowacjami. To inwestycja Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. Centrum będzie służyło badaniom i nauce. Wyposażono je w kilka pracowni naukowych, m.in.: pracownię biologii molekularnej, immunologii, serologii, czy mikrobiologii.

Inteligentne ciecze – Politechnika Warszawska


Na pierwszy rzut oka wygląda jak normalna ciecz, ale jej właściwości są niezwykłe. Przy zastosowaniu siły – zmienia swoją konsystencję. Takie materiały są stosowane w obrabiarkach czy tłumikach drgań. Mogą być wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym, do produkcji np. kamizelek kuloodpornych. Nad inteligentnymi cieczami pracują naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Linołaz Politechniki Wrocławskiej


Drugiego takiego urządzenia nie ma na świecie, to linołaz, który powstał na Politechnice Wrocławskiej. Służy do badania stanu lin stalowych na mostach, w kolejkach górskich, w kopalniach i w portach. Jego zaletą jest to, że potrafi wspinać się praktycznie w pionie.

Wirująca detonacja – Instytut Lotnictwa


W samolotowych silnikach turbinowych, stosuje się obecnie spalanie deflagracyjne. Przy tym spalaniu prędkość rozchodzenia się płomienia jest rzędu 50 m/s. Od wielu lat coraz częściej mówi się natomiast o spalaniu detonacyjnym, które jest efektywniejsze. Przy spalaniu detonacyjnym gdzie rozchodzący się płomień osiąga bardzo duże prędkości nawet do 1500 m/s. Dla porównania to jak z płomieniem […]

Narodowe Archiwum Geologiczne


Prowadzenie prac geologicznych, zwłaszcza poszukiwawczych i rozpoznawczych, ze złożami surowców mineralnych, ale także realizacje takich inwestycji jak linie drogowe i kolejowe, farmy wiatrowe, lotniska, budynki mieszkalne czy centra handlowe wymagają wiedzy geologicznej. Informacja geologiczna to podstawa dla wielu przedsięwzięć gospodarczych. Można ją pozyskać w Narodowym Archiwum Geologicznym.

GDDKIA – jak przebiega budowa asfaltu?


Oczyszczoną powierzchnię drogi skrapla się emulsją asfaltową, szybko rozpadową, która ma zwiększyć przyczepność międzywarstwową. Każda poszczególna warstwa asfaltu, układana w odstępstwie czasowym, powinna być w jak największym stopniu ze sobą związana. Eksperci z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiają budowę drogi asfaltowej.

Projekt INNO-EKO-TECH Politechniki Białostockiej


Wydział elektroniczny Politechniki Białostockiej bada jak zminimalizować straty przetwarzania energii podczas korzystania z odnawialnych źródeł energii takich jak panele słoneczne. Nowe laboratoria Inno-Eko-Tech pozwolą na zintensyfikowanie rozpoczętych badań. Są wyposażone w symulatory działania kolektora słonecznego, ogniwa fotowoltaiczne oraz silniki wiatrowe.

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach.


Dzięki technologiom Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, każda z części komputera może się stać cennym surowcem do przemysłu elektronicznego. Jeśli chodzi o rodzaj urządzeń do odzysku surowców, właściwie nie ma ograniczeń.

Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej


Bionika – z greckiego oznacza naśladowanie życia. Sam Leonardo Da Vinci, pracując nad swoimi wynalazkami, czerpał inspiracje z rozwiązań występujących w przyrodzie. Podobnie działają naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian