Innowacje i technologie


Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia 2023


Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia to nowoczesna placówka naukowo-badawcza, która swoją działalność rozpoczęła w 1926 roku. Od tego czasu jest prężnie funkcjonującym ośrodkiem badań, analiz i tworzenia rozwiązań, wspierającym potencjał bojowy Wojska Polskiego. Występują: płk. dr inż. Paweł Sweklej.

– Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki. dr hab. Paweł Michałowski – SIMS


Technika spektrometrii masowej jonów wtórnych, w skrócie SIMS, jest bardzo precyzyjną techniką analityczną, która służy do określenia składu pierwiastkowego próbki. W większości laboratoriów Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki Łukasiewicz naukowcy skupiają się na szerokiej gamie materiałów półprzewodnikowych, ale badają też niektóre metale, ceramikę, polimery i materiały organiczne. Występują: dr hab. Paweł Michałowski

Inteligentne ciecze – Politechnika Warszawska


Na pierwszy rzut oka wygląda jak normalna ciecz, ale jej właściwości są niezwykłe. Przy zastosowaniu siły – zmienia swoją konsystencję. Takie materiały są stosowane w obrabiarkach czy tłumikach drgań. Mogą być wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym, do produkcji np. kamizelek kuloodpornych. Nad inteligentnymi cieczami pracują naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Instytut Lotnictwa – Wirująca detonacja


W samolotowych silnikach turbinowych, stosuje się obecnie spalanie deflagracyjne. Przy tym spalaniu prędkość rozchodzenia się płomienia jest rzędu 50 m/s. Od wielu lat coraz częściej mówi się natomiast o spalaniu detonacyjnym, które jest efektywniejsze. Przy spalaniu detonacyjnym gdzie rozchodzący się płomień osiąga bardzo duże prędkości nawet do 1500 m/s. Dla porównania to jak z płomieniem […]

Narodowe Archiwum Geologiczne


Prowadzenie prac geologicznych, zwłaszcza poszukiwawczych i rozpoznawczych, ze złożami surowców mineralnych, ale także realizacje takich inwestycji jak linie drogowe i kolejowe, farmy wiatrowe, lotniska, budynki mieszkalne czy centra handlowe wymagają wiedzy geologicznej. Informacja geologiczna to podstawa dla wielu przedsięwzięć gospodarczych. Można ją pozyskać w Narodowym Archiwum Geologicznym.

GDDKIA – jak przebiega budowa asfaltu?


Oczyszczoną powierzchnię drogi skrapla się emulsją asfaltową, szybko rozpadową, która ma zwiększyć przyczepność międzywarstwową. Każda poszczególna warstwa asfaltu, układana w odstępstwie czasowym, powinna być w jak największym stopniu ze sobą związana. Eksperci z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiają budowę drogi asfaltowej.

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach


Dzięki technologiom Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, każda z części komputera może się stać cennym surowcem do przemysłu elektronicznego. Jeśli chodzi o rodzaj urządzeń do odzysku surowców, właściwie nie ma ograniczeń.

Centrum Zarządzania Ruchem GDDKIA


Pod czujnym okiem kamer znajduje się ponad sto kilometrów autostrady między Koninem a Strykowem. Eksperci Centrum Zarządzania Ruchem mogą obserwować niepożądane zdarzenia drogowe.

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian