Spoty Telewizyjne


Liceum Sióstr Nazaretanek zaprasza!


Liceum Sióstr Nazaretanek to elitarna warszawska szkoła z ponad 100-letnią tradycją i międzynarodową maturą. Liceum zaprasza na dni otwarte!

„Polska Walczy z Wykluczeniem Cyfrowym” Ogólnopolska, telewizyjna kampania społeczna, emitowana przez: TVP S.A., Polsat Sp. z o. o. i TVN S.A. we wrześniu 2015 roku.


  „Polska Walczy z Wykluczeniem Cyfrowym” Ogólnopolska kampania telewizyjna, prezentująca efekty działań Programów Operacyjnych 8.3. i 8.4 Innowacyjnej Gospodarki w dostępie do internetu. Kampania prezentowana była na antenach telewizyjnych: TVP S.A. Polsat Sp. z o. o. i TVN S.A we wrześniu 2015 roku.

Innowacyjna Gospodarka wspiera Polaków – spot tv


Internet służy do pracy, nauki, rozrywki czy komunikacji. W przyszłości coraz więcej spraw będziemy załatwiać online. Dzięki działaniu 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka polskie rodziny otrzymały ponad 28 tysięcy zestawów komputerowych. To tak jakby w sprzęt komputerowy wyposażyć mieszkańców niewielkiego miasta.

Zestawy komputerowe dla Polskich Rodzin – spot tv


Polska walczy z wykluczeniem cyfrowym. Kasia i Ola chętnie korzystają z internetu. Kontaktują się z przyjaciółmi uczestniczą w kursach angielskiego online, dobrze wiedzą co dzieje się w Polsce i na świcie. Internet to w małych miejscowościach często jedyne okno na świat. Dzięki działaniu 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka polskie rodziny otrzymały ponad 28 tysięcy zestawów […]

Internet dla Osób z Niepełnosprawnością – spot tv


Internet służy do komunikacji, nauki, rozrywki czy zakupów. Wszyscy chcemy z niego korzystać. W ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zapewniliśmy dostęp do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, między innymi osobom niepełnosprawnym. Specjalistyczny sprzęt czy oprogramowanie sprawia, że brak wzrok lub jego ubytek ni jest już przeszkoda w dostępie do informacji.

Komputery dla Zagrożonych Cyfrowo – spot tv


Polska walczy z wykluczeniem cyfrowym. Pani Hania otrzymała komputer i bezpłatny dostęp do Internetu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które zapewnia dostęp do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Dzięki temu często rozmawia z córką mimo, że dzielą je tysiące kilometrów. Polacy zagrożeni wykluczeniem cyfrowym otrzymali ponad 28 tysięcy zestawów komputerowych.

Internet to Okno na Świat – spot tv


Internet to w małych miejscowościach często jedyne okno na świat. W ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka powstaje ponad 16 tysięcy kilometrów sieci światłowodowej. To tak dużo – ile wynosi odległość z Polski do Tasmanii, wyspy leżącej u wybrzeży kontynentu australijskiego. Innowacyjna Gospodarka wspiera rozwój infrastruktury dostępu do internetu w obszarach objętych wykluczeniem cyfrowym.

Sieci Światłowodowe – spot tv


Internet służy do komunikacji, nauki, rozrywki czy zakupów. W ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka powstaje ponad 16 tysięcy kilometrów sieci światłowodowej. To tak dużo – ile wynosi odległość z Polski do Tasmanii, wyspy leżącej u wybrzeży kontynentu australijskiego. Innowacyjna Gospodarka wspiera rozwój infrastruktury dostępu do internetu w obszarach objętych wykluczeniem cyfrowym.

“Internet dla Wszystkich” Ogólnopolska, telewizyjna kampania społeczna, emitowana przez: TVP S.A., Polsat Sp. z o. o. i TVN S.A. w grudniu 2014 roku.


„Internet dla Wszystkich” Ogólnopolska kampania prezentująca efekty działania 8.3 POIG w realizacji projektów, w aspekcie społecznym, gospodarczym i osobistym. Założeniem było wykazanie zależności pomiędzy poprawą jakości życia, uczestnictwa w życiu kulturalnym i towarzyskim, rozwoju zainteresowań, pojawieniu się nowych szans edukacyjnych, możliwości poszukiwania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej dzięki wdrażaniu projektów działania 8.3 POIG.    

Wykluczenie cyfrowe – spot tv


Z Internetu korzystają wszyscy: uczniowie, studenci, przedsiębiorcy. Służy nam do wszystkiego: pracy zakupów, rozrywki, komunikacji. W przyszłości coraz więcej spraw będziemy załatwiać online. W ramach działania 8.3 programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zapewnia się dostęp do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.