W Polsce marnuje się 5 mln ton żywności rocznie IOŚ

  • Data publikacji: 13.02.2023

  • Kategoria: Informacje


PROM – to pionierski projekt badawczy, w ramach którego m.in. zbadano ile żywności marnuje się w Polsce, w całym łańcuchu rolno-żywnościowym.

dr inż. Sylwia Łaba z Instytutu Ochrony Środowiska mówi: “Jesteśmy na finiszu tego projektu […] Projekt składa się z dwóch faz. Fazy badawczej i fazy wdrożeniowej. Tego typu badania nie były wcześniej realizowane w Polsce. Musieliśmy sobie przygotować odpowiednie definicje, metodyki badawcze, zgodnie z wytycznymi komisji Europejskiej. Unia Europejska nałożyła na kraje członkowskie obowiązek ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności o 50% do 2030 roku. Oszacowanie wielkości strat i marnotrawstwa żywności w Polsce, było jednym z zadań które realizowały dwa zespoły badawcze. Zespół Instytutu Ochrony Środowiska i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego”.

dr inż. Sylwia Łaba z Instytutu Ochrony Środowiska

Bazy danych, wywiady i ankiety przeprowadzono na poziomach: produkcji żywności, przetwórstwa, transportu i magazynowania; w handlu, w przetwórstwie i w gospodarstwach domowych.

W Polsce marnuje się prawie 5 mln ton żywności rocznie, w każdej sekundzie aż 153 kg. 60 % czyli prawie 3 mln ton marnują konsumenci. W produkcji rolniczej, w przetwórstwie marnujemy 30% żywności. Najmniej marnuje się w transporcie i w gastronomii.

dr inż. Sylwia Łaba mówi: “W Polsce szacuje się, że około 1,5 mln ludzi cierpi z powodu głodu, a jednocześnie prawie 5 mln ton żywności jest marnowane. W skali świata mamy marnotrawstwo żywności na poziomie prawie miliarda ton rocznie, przy czym 868 milionów ludzi żyje w skrajnym ubóstwie. Według statystyk ma być nas w 2050 roku o 3 miliardy więcej i szacuje się, że potrzeba będzie o 70 procent więcej żywności wyprodukować.

W ograniczeniu strat i marnotrawstwa żywności ważna jest edukacja i podnoszenie świadomości społecznej.

dr inż. Sylwia Łaba uważa, że “Na każdym etapie przyczyny marnotrawstwa są różne. Należy podjąć działania prewencyjne. W produkcji rolniczej, w przetwórstwie, czy w handlu. Wiedza, szkolenia, nowe technologie, nowe rozwiązania. Każdemu się wydaje, że wyrzucenie jednego jabłka, jednego jogurtu to niewiele. Ale jeżeli przełożymy to na 40 mln obywateli, to efekt skali daje nam ogromne ilości”.

Dzięki pracy naukowców. Znamy wielkość strat marnowania żywności w Polsce. Zróbmy wszystko, by ograniczyć te zjawiska, z korzyścią dla środowiska i ekonomii.

Autor: Science Media

Lista tagów:

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian