• Data publikacji: 22.05.2023

  • Kategoria: Strona główna


Państwowy Instytut Geologiczny – Kartografia. Cała wiedza o budowie geologicznej Polski dla wielu pokoleń badaczy jest przedstawiona na mapach geologicznych. Odwzorowanie budowy geologicznej powierzchniowej i wgłębnej – jest warunkiem racjonalnego zarządzania środowiskiem.

Lista tagów:

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian