Kartografia

  • Data publikacji: 23.01.2023

  • Kategoria: Przyroda, Turystyka, Rolnictwo


Cała wiedza o budowie geologicznej Polski dla wielu pokoleń badaczy jest przedstawiona na mapach geologicznych. Odwzorowanie budowy geologicznej powierzchniowej i wgłębnej – jest warunkiem racjonalnego zarządzania środowiskiem.

Lista tagów:

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian