Badania Bałtyku – technologia Lidar

  • Data publikacji: 21.01.2023

  • Kategoria: Przyroda, Turystyka, Rolnictwo


Morze Bałtyckie posiada coraz większe znaczenie dla rozwoju Polski. Przestrzeń morska jest szczególnie cenna zarówno ze względu na aspekt ekonomiczny jak i przyrodniczy. Warunkiem lepszego wykorzystania potencjału Bałtyku. Jest dokładne rozpoznanie budowy geologicznej, strefy brzegowej oraz dna morskiego. Jest to jeden z priorytetowych kierunków działania Państwowego Instytutu Geologicznego realizowany w oddziale Geologii Morza w Gdańsku.

Lista tagów:

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian