Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

  • Data publikacji: 13.02.2024

  • Kategoria: Innowacje i technologie


Dzięki technologiom Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, każda z części komputera może się stać cennym surowcem do przemysłu elektronicznego. Jeśli chodzi o rodzaj urządzeń do odzysku surowców, właściwie nie ma ograniczeń.

Lista tagów:

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian