Wsparcie dla Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych

  • Data publikacji: 05.01.2016

  • Kategoria: SPOTY RADIOWE


Jesteś przedsiębiorcą telekomunikacyjnym? Chcesz pozyskać dofinansowanie w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach? Złóż wniosek. Informacje o naborach i szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów znajdziesz na stronie www.cppc.gov.pl Kampanię współfinansuje Unia Europejska w ramach programu Polska Cyfrowa.

Lista tagów: