Otwórzmy cyfrowe drzwi zasobom administracji i nauki!

  • Data publikacji: 05.01.2016

  • Kategoria: SPOTY RADIOWE


Otwórzmy cyfrowe drzwi zasobom administracji i nauki! Do końca lutego 2016 roku przedstawiciele uczelni, instytucji naukowych, administracji rządowej i urzędów wojewódzkich mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 23.1 POPC “Cyfrowe udostepnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Więcej na stronie www.cppc.gov.pl Kampanię współfinansuje Unia Europejska w ramach programu Polska Cyfrowa.

Lista tagów: