PSG Państwowa Służba Geologiczna

  • Data publikacji: 13.02.2024

  • Kategoria: Przyroda, Turystyka, Rolnictwo


Geologia jest obecna niemal w każdej dziedzinie gospodarki, a w wielu odgrywa kluczową rolę. Zrównoważony wzrost gospodarczy wymaga ciągłych dostaw energii, surowców mineralnych i wody. Szeroko pojęta działalność geologiczna, poparta wiedzą, dostarcza informacji w tym zakresie.

Lista tagów:

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian