Państwowy Instytut Geologiczny – Badania Bałtyku – technologia Lidar

  • Data publikacji: 13.02.2024

  • Kategoria: Przyroda, Turystyka, Rolnictwo


Morze Bałtyckie posiada coraz większe znaczenie dla rozwoju Polski. Przestrzeń morska jest szczególnie cenna zarówno ze względu na aspekt ekonomiczny jak i przyrodniczy. Warunkiem lepszego wykorzystania potencjału Bałtyku. Jest dokładne rozpoznanie budowy geologicznej, strefy brzegowej oraz dna morskiego. Jest to jeden z priorytetowych kierunków działania Państwowego Instytutu Geologicznego realizowany w oddziale Geologii Morza w Gdańsku. Występują: dr Regina Kramarska, dr Grzegorz Uścinowicz, Jerzy Frydel, Dorota Kaulbarsz.

Lista tagów:

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian