Glob Raport


„Glob Magazyn Nowości Naukowych – Raport” – autorski program Alicji Leśniak. Każdy sześciominutowy odcinek zawiera reportaż opisujący ciekawe, ważne zagadnienie ze świata nauki i technologii. Program przedstawia widzom nowe technologie oraz dokonania przedsiębiorców i naukowców z zakresu innowacji. Glob Raport popularyzuje również współpracę nauki i biznesu, ważne dla rozwoju gospodarki. Program jest emitowany na antenach Telewizji Polskiej S.A.

Edukacja ekologiczna w lokalnych społecznościach przynosi efekty!


W programie zaprezentujemy zakład przetwarzania odpadów w Elblągu. Dzięki gruntownej modernizacji technologicznej jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu w kraju. Swoim działaniem obejmuje 200 tysięcy mieszkańców. Odwiedzimy także Żywiec. Działania z Elbląga i Żywca pokazują, że edukacja ekologiczna i popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów w lokalnych społecznościach przynosi najlepsze rezultaty.

Basf Polska wspomaga działalność badawczo-rozwojową już od 150 lat!


Innowacje tworzone w oparciu o wiedzę, edukację i działalność badawczo-rozwojową to fundament silnej gospodarki. Dlatego współpraca nauki i biznesu, a także inwestowanie w innowacje stają się coraz bardziej popularne na całym świecie. Przykładem rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o innowacje jest koncern chemiczny Basf. Wspomaga działalność badawczo-rozwijową już od 150 lat!

Basf Polska współpracuje z Centrum Nauki Kopernik.


W programie prezentujemy współpracę nauki i biznesu na przykładzie działań przedsiębiorstwa Basf Polska. Firma współpracuje z Centrum Nauki Kopernik, jest wyłącznym partnerem laboratorium Chemicznego Centrum. Podmioty realizują wspólnie wiele projektów popularyzujących naukę. Basf wspiera także szkoły i podejmuje inicjatywy edukacyjne.