Spoty Telewizyjne


Budowa sieci szerokopasmowych – spot tv


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspiera budowę i rozwój sieci szerokopasmowych oraz popularyzację Internetu. Dostęp do Internetu to często jedyne okno na świat dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Innowacyjna gospodarka – spot tv


Internet to w małych miejscowościach często jedyne okno na świat. Dzięki szybko powstającym sieciom szerokopasmowym Polska walczy z wykluczeniem cyfrowym. W ramach działania 8.4 programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wspierany jest rozwój infrastruktury dostępu do Internetu na obszarach objętych wykluczeniem cyfrowym.