– Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki; Sieć Badawcza Łukasiewicz; dr hab. Paweł Michałowski – metoda SIMS

  • Data publikacji: 06.10.2023

  • Kategoria: Edukacja i Nauka


Technika spektrometrii masowej jonów wtórnych, w skrócie SIMS, jest bardzo precyzyjną techniką analityczną, która służy do określenia składu pierwiastkowego próbki. W większości laboratoriów Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki Łukasiewicz naukowcy skupiają się na szerokiej gamie materiałów półprzewodnikowych, ale badają też niektóre metale, ceramikę, polimery i materiały organiczne.

Występują: dr hab. Paweł Michałowski

Lista tagów:

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian