Informacje


Narodowe Archiwum Geologiczne

21.02.2023


Prowadzenie prac geologicznych, zwłaszcza poszukiwawczych i rozpoznawczych, ze złożami surowców mineralnych, ale także realizacje takich inwestycji jak linie drogowe i kolejowe, farmy wiatrowe, lotniska, budynki mieszkalne czy centra handlowe wymagają wiedzy geologicznej. Informacja geologiczna to podstawa dla wielu przedsięwzięć gospodarczych. Można ją pozyskać w Narodowym Archiwum Geologicznym.

Czym jest energia geotermalna i jak można ją wykorzystać?

14.02.2023


Energia geotermalna pozyskiwana zarówno z głębszych, jak i płytszych warstw Ziemi zyskuje coraz większą popularność. Odnawialne źródła energii przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 oraz pyłów i szkodliwych gazów przeciwdziałając tym samym negatywnym skutkom zmian klimatu oraz zanieczyszczeniu powietrza. Zasoby ciepła bądź chłodu, którą możemy pozyskać z płytkich warstw skorupy ziemskiej nazywamy geotermią niskotemperaturową.Państwowy Instytut […]

W Polsce marnuje się prawie 5 mln ton żywności rocznie.

13.02.2023


PROM – to pionierski projekt badawczy, w ramach którego m.in. zbadano ile żywności marnuje się w Polsce, w całym łańcuchu rolno-żywnościowym. dr inż. Sylwia Łaba z Instytutu Ochrony Środowiska mówi: “Jesteśmy na finiszu tego projektu […] Projekt składa się z dwóch faz. Fazy badawczej i fazy wdrożeniowej. Tego typu badania nie były wcześniej realizowane w […]

Jak działa Shripm? Czyli maszyna do badania czasu

10.02.2023


Historii Ziemi i kształtujących ją procesów nie sposób opisać bez odniesienia do osi czasu. Przez lata badacze tworzyli stratygrafię zajmując się ustalaniem wieku i przyczyn rozmieszczenia skał w skorupie ziemskiej uwzględniając pozycję warstw skał i obecności skamieniałości przewodnich. Do tej pory biostratygrafia pozostaje niezawodną metodą na określenie wieku w wielu skałach osadowych. W przypadku skał […]

Jak chronić się przed wirusami? Maski i rękawice.

23.07.2020


Współczesny świat to epoka poważnych zagrożeń biologicznych i chemicznych. Pod koniec 2019 roku w Chinach pojawił się nowy wirus pochodzenia zwierzęcego: SARS-Cov-2 atakujący drogi oddechowe. Wkrótce sparaliżował społeczeństwa wielu państw; również Polski. W obronie przed wirusem Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy sprawdza jakość środków ochrony indywidualnej; masek, rękawiczek czy fartuchów ochronnych.

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian