Innowacje i technologie


Centrum Ceramiki powstało przy Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie

23.02.2017


40 milionów złotych. To inwestycja w ceramikę. Ale ceramika to nie tylko nie tylko naczynia. To także materiały budowlane, szkło, technologia kosmiczna, technologia dla elektroniki, komputery i układy scalone. Budynek Centrum Ceramiki powstał specjalnie dla badań materiałów i ceramiki. Zaprojektowany został przez kierownika projektu prof. Mirosława Handke, by spełniał wszelkie normy dla laboratoriów chemicznych i […]

Centrum Badań nad Innowacjami, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II

23.02.2017


W Białej Podlaskiej powstało Centrum Badań nad Innowacjami. To inwestycja Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. Centrum będzie służyło badaniom i nauce. Wyposażono je w kilka pracowni naukowych, m.in.: pracownię biologii molekularnej, immunologii, serologii, czy mikrobiologii.

Inteligentne ciecze – Politechnika Warszawska

21.02.2023


Na pierwszy rzut oka wygląda jak normalna ciecz, ale jej właściwości są niezwykłe. Przy zastosowaniu siły – zmienia swoją konsystencję. Takie materiały są stosowane w obrabiarkach czy tłumikach drgań. Mogą być wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym, do produkcji np. kamizelek kuloodpornych. Nad inteligentnymi cieczami pracują naukowcy z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Linołaz Politechniki Wrocławskiej

21.02.2023


Drugiego takiego urządzenia nie ma na świecie, to linołaz, który powstał na Politechnice Wrocławskiej. Służy do badania stanu lin stalowych na mostach, w kolejkach górskich, w kopalniach i w portach. Jego zaletą jest to, że potrafi wspinać się praktycznie w pionie.

Wirująca detonacja – Instytut Lotnictwa

21.02.2023


W samolotowych silnikach turbinowych, stosuje się obecnie spalanie deflagracyjne. Przy tym spalaniu prędkość rozchodzenia się płomienia jest rzędu 50 m/s. Od wielu lat coraz częściej mówi się natomiast o spalaniu detonacyjnym, które jest efektywniejsze. Przy spalaniu detonacyjnym gdzie rozchodzący się płomień osiąga bardzo duże prędkości nawet do 1500 m/s. Dla porównania to jak z płomieniem […]

Narodowe Archiwum Geologiczne

21.02.2023


Prowadzenie prac geologicznych, zwłaszcza poszukiwawczych i rozpoznawczych, ze złożami surowców mineralnych, ale także realizacje takich inwestycji jak linie drogowe i kolejowe, farmy wiatrowe, lotniska, budynki mieszkalne czy centra handlowe wymagają wiedzy geologicznej. Informacja geologiczna to podstawa dla wielu przedsięwzięć gospodarczych. Można ją pozyskać w Narodowym Archiwum Geologicznym.

GDDKIA – jak przebiega budowa asfaltu?

20.02.2023


Oczyszczoną powierzchnię drogi skrapla się emulsją asfaltową, szybko rozpadową, która ma zwiększyć przyczepność międzywarstwową. Każda poszczególna warstwa asfaltu, układana w odstępstwie czasowym, powinna być w jak największym stopniu ze sobą związana. Eksperci z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiają budowę drogi asfaltowej.

Projekt INNO-EKO-TECH Politechniki Białostockiej

02.01.2018


Wydział elektroniczny Politechniki Białostockiej bada jak zminimalizować straty przetwarzania energii podczas korzystania z odnawialnych źródeł energii takich jak panele słoneczne. Nowe laboratoria Inno-Eko-Tech pozwolą na zintensyfikowanie rozpoczętych badań. Są wyposażone w symulatory działania kolektora słonecznego, ogniwa fotowoltaiczne oraz silniki wiatrowe.

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

01.01.2018


Dzięki technologiom Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, każda z części komputera może się stać cennym surowcem do przemysłu elektronicznego. Jeśli chodzi o rodzaj urządzeń do odzysku surowców, właściwie nie ma ograniczeń.

Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej

20.02.2023


Bionika – z greckiego oznacza naśladowanie życia. Sam Leonardo Da Vinci, pracując nad swoimi wynalazkami, czerpał inspiracje z rozwiązań występujących w przyrodzie. Podobnie działają naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian