Innowacyjna gospodarka – spot tv

  • Data publikacji: 10.02.2015

  • Kategoria: Bez kategorii


Internet to w małych miejscowościach często jedyne okno na świat. Dzięki szybko powstającym sieciom szerokopasmowym Polska walczy z wykluczeniem cyfrowym. W ramach działania 8.4 programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wspierany jest rozwój infrastruktury dostępu do Internetu na obszarach objętych wykluczeniem cyfrowym.

Lista tagów:

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian