• Data publikacji: 31.05.2023

  • Kategoria: Bez kategorii


PSG Państwowa Służba Geologiczna. Geologia jest obecna niemal w każdej dziedzinie gospodarki, a w wielu odgrywa kluczową rolę. Zrównoważony wzrost gospodarczy wymaga ciągłych dostaw energii, surowców mineralnych i wody. Szeroko pojęta działalność geologiczna, poparta wiedzą, dostarcza informacji w tym zakresie.

Lista tagów:

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian