Internet dla Osób z Niepełnosprawnością – spot tv

  • Data publikacji: 21.01.2020

  • Kategoria: Bez kategorii


Internet służy do komunikacji, nauki, rozrywki czy zakupów. Wszyscy chcemy z niego korzystać. W ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zapewniliśmy dostęp do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, między innymi osobom niepełnosprawnym. Specjalistyczny sprzęt czy oprogramowanie sprawia, że brak wzrok lub jego ubytek ni jest już przeszkoda w dostępie do informacji.

Lista tagów:

EnglishFrenchGermanPolishUkrainian